top of page

Gemeenten mogen leraar en agent voorrang geven op huizenmarkt.

Vanaf dit jaar wordt het voor gemeenten mogelijk om mensen met cruciale beroepen zoals politieagenten, leraren en verpleegkundigen voorrang te geven op de woningmarkt. Deze nieuwe regeling, gesteund door zowel de Eerste als Tweede Kamer is een reactie op het aanhoudende woningtekort dat veel mensen hindert in hun zoektocht naar een passend thuis. Het beleid geldt voor zowel huurhuizen als nieuwbouwwoningen met een prijslimiet van 390.000 euro.


Gemeenten mogen tot de helft van de beschikbare woningen in deze categorie toewijzen aan specifieke doelgroepen, op voorwaarde dat er echt sprake is van woningschaarste. Dit geeft een kans aan degenen die dagelijks bijdragen aan de veiligheid, gezondheid en educatie in onze samenleving en biedt ondersteuning aan woningzoekenden binnen de eigen regio.


Deze maatregel is een belangrijke stap in het aanpakken van de woningnood en het erkennen van de waarde van essentiële beroepen. Het stimuleert ook de binding met de lokale gemeenschap door mensen die in de regio werken, een grotere kans te geven op een woning in de buurt van hun werk. Dit initiatief, hoewel beperkt tot huur en nieuwe koopwoningen toont de inzet van de overheid om de woningmarkt toegankelijker te maken en de kwaliteit van leven voor cruciale werkers te verbeteren.


Comments


bottom of page