top of page

Gemeenten hebben tot 2200 fte tekort voor woningbouw.

Na een eerdere onthulling door Binnenlands Bestuur, toont nieuw onderzoek aangevraagd door minister Hugo de Jonge dat Nederlandse gemeenten kampen met een tekort aan gespecialiseerd personeel, nodig voor de woningbouw. Dit tekort, geschat op 1300 tot 2200 fte richt zich met name op sleutelposities zoals projectleiders en vergunningverleners. 


De studie uitgevoerd door adviesbureau Brink, gebruikt gegevens uit Gelderland als leidraad, maar erkent dat deze provincie niet volledig representatief is voor het hele land, gezien de verschillen in stedelijkheid en de complexiteit van projecten.


In reactie hierop heeft minister De Jonge gewezen op een toewijzing van 40 miljoen euro, bedoeld om provincies te ondersteunen in het aantrekken van extra personeel. Daarnaast wordt gewerkt aan een actieplan om het tekort structureel aan te pakken met initiatieven zoals betere samenwerking tussen gemeenten, het vereenvoudigen van processen, en het opzetten van traineeprogramma’s om jong talent aan te trekken en vast te houden. Dit alles in een poging de woningbouwprojecten weer op schema te krijgen.


コメント


bottom of page