top of page

Groeispurt in de private huursector!

De private huursector in Nederland heeft tussen 2021 en 2023 een aanzienlijke groei doorgemaakt. Het aantal private huurwoningen nam toe met 67.000, een stijging van 6,1%, waardoor het totaal op bijna 1,2 miljoen komt. Hierdoor steeg het aandeel van private huurwoningen op de woningmarkt van 13,8% naar 14,3%.


Drijfveren Achter de Groei

De belangrijkste factor achter deze toename is de toevoeging van nieuwe woningen. Private verhuurders hebben in deze periode 78.000 nieuwe woningen aan hun voorraad toegevoegd, waarvan 49% eigendom is van BV’s en NV’s, en 27% van natuurlijke personen. Naast nieuwbouw zijn ook transformaties van bestaande gebouwen en splitsingen van panden belangrijke groeifactoren.


Regionale Verschillen

In Noord-Holland is het aandeel private huurwoningen het hoogst met 18,4%, gevolgd door Groningen met 17,3%. Flevoland kende de sterkste groei met 13,4%, ondanks het lage absolute aandeel private huurwoningen in die provincie.


Beperkte Portefeuilles

Een opvallend aspect is dat de meeste private verhuurders een kleine portefeuille hebben. Van de 382.000 natuurlijke verhuurders hebben 377.000 minder dan tien huurwoningen. Ook bij BV’s en NV’s heeft het merendeel een beperkte portefeuille.


Conclusie

De groei van de private huursector wordt voornamelijk gedreven door nieuwbouw en transformaties, vooral door investeringen van BV’s, NV’s en andere niet-natuurlijke personen. Deze trend onderstreept de dynamiek en het belang van de private huursector in de Nederlandse woningmarkt.

Comments


bottom of page