top of page

Eindelijk goed nieuws voor de woningmarkt!

Licht herstel in de nieuwbouwmarkt 

De afgelopen jaren zagen we een aanzienlijke daling in de verkoop van nieuwbouwwoningen. In 2023 werden slechts 18.000 nieuwbouwwoningen verkocht, een halvering vergeleken met 2021. Echter, volgens het Expertisecentrum Woningwaarde lijkt de markt zich voorzichtig te herstellen. In het vierde kwartaal van 2023 zijn meer bouwvergunningen verstrekt, vooral voor koopwoningen. Deze trend zet zich voort in het eerste kwartaal van 2024 met een toename in garanties voor de afbouw van koopwoningen. Hypotheekadviseur De Hypotheekshop verwacht dat de bouwproductie over een tot anderhalf jaar weer zal aantrekken, wat hard nodig is om aan de groeiende vraag naar koopwoningen te voldoen.


Krapte op de markt van bestaande koopwoningen 

De markt voor bestaande koopwoningen kampt ondertussen met een groeiende krapte. Het aantal beschikbare woningen daalde voor het vierde opeenvolgende kwartaal, met slechts 55.000 woningen te koop in het eerste kwartaal van 2024. Dit aantal ligt ver onder de 120.000 woningen die normaal gesproken op de markt zouden zijn. Deze krapte, gecombineerd met hogere inkomens en ruimere hypotheekvoorwaarden, heeft geleid tot een stijging in de vraag naar koopwoningen.


Stagnatie in Verhuizingen 

Het inzakken van de nieuwbouw heeft ook geleid tot minder verhuizingen binnen de bestaande woningvoorraad. De focus op de bouw van appartementen en kleinere koopwoningen heeft ervoor gezorgd dat deze vaak worden gekocht door starters of huishoudens uit het lagere segment. Dit resulteert in minder doorstroming op de woningmarkt, wat de krapte verder vergroot.


Toekomstverwachtingen 

Onderzoekers voorspellen een verdere stijging van de huizenprijzen. Dit wordt aangejaagd door een verwachte daling van de hypotheekrente, inkomensstijgingen en de aanhoudende vraag naar woningen. Veel hangt echter af van de ontwikkelingen op de kapitaalmarkten en de bijbehorende hypotheekrente.

Het dieptepunt lijkt voorbij, maar de uitdagingen blijven groot. De markt vraagt om een verhoogde bouwproductie om de balans tussen vraag en aanbod te herstellen en de doorstroming in de woningmarkt te bevorderen.


Conclusie 

Hoewel de woningmarkt tekenen van herstel vertoont, blijven er structurele problemen die aangepakt moeten worden. Het verhogen van de bouwproductie en het stimuleren van doorstroming zijn cruciale stappen om de woningmarkt weer in evenwicht te brengen. De komende jaren zullen uitwijzen hoe effectief de genomen maatregelen zullen zijn in het bevorderen van een gezonde woningmarkt.


Comments


bottom of page