top of page

Sociale huurhuizen in hoog tempo energiezuiniger: tienduizenden woningen verduurzaamd

In Nederland maken woningcorporaties flinke vorderingen in de verduurzaming van sociale huurwoningen. Recent onderzoek van Aedes toont aan dat het aantal woningen met een laag energielabel aanzienlijk is afgenomen, van bijna 250.000 naar ruim 180.000 in slechts één jaar tijd.


Bijna 40 procent van alle sociale huurwoningen heeft nu een energielabel A of beter. Dit betekent niet alleen lagere energiekosten voor huurders, maar draagt ook bij aan het verminderen van de ecologische voetafdruk. Het streven om tegen 2028 geen sociale huurwoningen meer te hebben met een laag energielabel lijkt steeds realistischer te worden.


Toch zijn er nog uitdagingen, zoals vochtproblemen in sommige woningen. Het is daarom van cruciaal belang dat woningcorporaties blijven investeren in verbeteringen, zoals efficiëntere installaties en duurzame alternatieven.


Hoewel er nog werk aan de winkel is, tonen deze ontwikkelingen aan dat we op de goede weg zijn naar een duurzamere toekomst voor sociale huurwoningen. 


Comments


bottom of page