top of page

Duizenden huurwoningen worden groener gemaakt.

In Amersfoort ondergaan duizenden sociale huurwoningen een ingrijpende verduurzaming, met als doel energiezuiniger te worden en van het gas af te gaan. Deze operatie, hoewel met hoge kosten en enige weerstand van bewoners, heeft al aanzienlijke voordelen opgeleverd, zoals lagere energierekeningen en verbeterd comfort. Woningcorporaties zoals Portaal zijn actief bezig met deze transitie, hoewel het halen van de deadline in 2028 een uitdaging lijkt te zijn vanwege verschillende obstakels, waaronder tegenstribbelende huurders en financiële beperkingen.


Hoewel de verduurzaming van sociale huurwoningen een belangrijke stap is, staat de echte uitdaging nog te wachten: tegen 2050 moeten alle woningen van het aardgas af zijn en veel beter geïsoleerd zijn. Dit vereist aanzienlijke investeringen en strategische keuzes, zoals de implementatie van warmtenetten of warmtepompen. Echter, deze alternatieven hebben elk hun eigen uitdagingen, zoals hoge kosten of technische beperkingen.


Naast technische en financiële kwesties, zijn er ook problemen zoals een gebrek aan vakmensen en beperkte financiële middelen van de woningcorporaties. Desondanks boeken deze corporaties aanzienlijke vooruitgang in de verduurzaming, met aanzienlijke verminderingen in het gasverbruik in de afgelopen jaren. Dit toont aan dat de inspanningen vruchten afwerpen en positieve gevolgen hebben voor huurders zoals Marjan Brouwer, wiens woning nu aanzienlijk energiezuiniger is geworden.

Komentáře


bottom of page